U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

VerkiezingsdebatVerkiezingsdebatMKB VUGHT 'On the Move'...de volgende stap is gezet!

SAMENWERKEN AAN EEN STERK EN LEEFBAAR VUGHT

De gemeente Vught, MKB Vught, het centrummanagement en de Winkeliersvereniging Moleneindplein gaan intensief samenwerken aan een sterk en leefbaar Vught. Het nieuwe collectief, ‘Vught Vooruit’, wil een goede samenwerking tussen ondernemers, organisaties en de overheid. Het doel is het potentieel in Vught maximaal te benutten om gezamenlijk de gemeente, in alle opzichten, op de kaart te zetten. Vandaag ging Vught Vooruit van start met het tekenen van een intentieovereenkomst door alle initiatiefnemers.

 Het samenwerkingscollectief voorziet in de rol van belangenbehartiger voor nieuwe en gevestigde Vughtse ondernemers en wordt het hart van ondernemend Vught. Daarnaast is het de bedoeling dat de samenwerking zich uitstrekt tot (maatschappelijke) organisaties, kennis- en zorginstellingen, zodat een groot deel van de ‘Vughtse maatschappij’ deel neemt én profiteert van de collectieve aanpak.

Vanuit dit breed perspectief, zal Vught Vooruit zich inzetten voor het versterken van de belangrijke economische basis en van daaruit voor sociale, maatschappelijke en economische vraagstukken die in Vught aan de orde zijn. Dat begint met het aantrekkelijker maken van Vught voor de bewoners, bezoekers en ondernemers. Verdere thema’s waarmee het collectief zich bezig gaat houden, zijn het ondernemingsklimaat, werkgelegenheid, samenwerken, marketing, bereikbaarheid (zowel digitaal als fysiek), veiligheid, wet- en regelgeving, en duurzaamheid.

De winst van de samenwerking moet in het collectief zitten: de gedeelde promotie van de Vughtse kracht, kwaliteit en aantrekkingskracht. Natuurlijk blijft er genoeg ruimte voor gezonde onderlinge concurrentie, maar ook en juist voor het gemeenschappelijke en gedeelde belang van de partners: een sterk en leefbaar Vught dat vooruit kijkt. In de praktijk kan dat alle kanten op: van het plaatsen van een gezamenlijke advertentie tot het organiseren van een bijzonder evenement en de realisatie van nieuwe activiteiten die de kwaliteiten van Vught beter zichtbaar maken.

In de nieuwe participatiemaatschappij wordt een gemeentebrede samenwerking tussen ondernemers, organisaties, vrijwilligers en overheid steeds belangrijker. Deze bundeling van krachten biedt meer ruimte voor alternatieven, initiatieven, creativiteit en oplossingen voor de veranderende economie en maatschappij. Vooral in een gemeente als Vught met zijn rijk verenigingsleven, de vele vrijwilligers, uitgebreide zorgsector en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Vught wil meegaan met de tijd waarin de overheid meer en meer een faciliterende en regulerende partner is die op een adequate en efficiënte manier regie voert op een veranderende samenleving.

 

Wil je meedenken, -praten of doen? Graag! Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een mailtje.