U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BIJEENKOMSTEN

 
 

Najaarsbijeenkomst 17 november 2016

Najaarsbijeenkomst 17 november 2016 - Voor elkaar

Wederom zeer goed bezochte bijeenkomst van MKB Vught

 

Afgelopen week vond in De Gereghthof de najaarsbijeenkomst plaats voor leden van MKB Vught en belangstellenden. Mede dankzij een boeiend programma was sprake van een uitstekende opkomst. Niet geheel toevallig was de bijeenkomst op donderdag 17 november gepland.

Dit omdat er vanuit MKB Vught graag stil gestaan werd bij de eerste maal dat Nederland mee deed aan de internationale ‘Dag van de Ondernemer’. Deze valt jaarlijks op de derde vrijdag van november. Ook wethouder Pennings was van de partij om de ondernemers middels een mooi betoog te bedanken voor hun lef en doorzettingsvermogen en te onderstrepen hoe belangrijk zij zijn voor Vught, hij noemde ze “de paarden die de karren trekken”.

Sinds de nieuwe koers van MKB Vught onder de noemer “MKB Vught on the Move’ wordt de veranderende rol van gemeente en ondernemers steeds duidelijker. Daar waar de rol van de overheid verandert van dirigistisch naar coöperatief, volgend en faciliterend is het ook van groot belang dat de ondernemers een participerende rol nemen om gezamenlijk Vught te versterken en op de kaart te zetten. Dat deze transitie steeds concretere vormen aan neemt werd al snel duidelijk door de presentatie die Gijs van Oorschot (projectleider gemeente Vught) liet zien in alle ontwikkelingen en trajecten waar gemeente Vught en ondernemers elkaar opzoeken en waar van de eerste successen gesproken kan worden. Om de nieuwe rol en positie van ondernemers te borgen wordt er op het moment hard gewerkt aan een vorm waarin alle ondernemers van Vught georganiseerd zijn en wel in een Vughts Ondernemers Collectief. Naast MKB Vught is zijn ook het Centrummanagement, Moleneindplein en Gemeente nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Het thema ‘Verzilver de kansen van Vergrijzing’ was dan ook niet geheel toevallig gekozen. Vught kenmerkt zich door een gestaag groeiend legioen van inwoners die zich allesbehalve oud voelen en geenszins als zodanig betiteld willen worden. Vught heeft 25971 inwoners, 42,48% daarvan is 50 jaar of ouder. En dit zijn de cijfers van begin dit jaar. De komende jaren krijgen we te maken met een stijging van dit percentage zodat we in 2019 al op 50% 50+ers uit zullen komen.

Een ongekend vitale generatie met uitgesproken wensen en ambities op het gebied van leisure, mode, food, wonen, gezondheid, comfort, cultuur en al wat het leven fijn kan maken...én...veelal met meer dan voldoende financiële mogelijkheden om die wensen waar te maken!

MKB Vught liet Vughtse ondernemers aan het woord die zich richten op deze doelgroep zoals Bettie van Lith van ZorgMies en de heren van Landgoed de Zandleij die zich richt op huisvesting voor 55+ers. De aanwezigen maakten kennis met de mogelijkheden die er binnen Vught liggen en kregen input van mevrouw Jeanne Heessels, voorzitter van de stichting Ouderen Samen, over de wensen en behoeften van de genoemde doelgroep binnen Vught. De ondernemers werden geprikkeld om te kijken vanuit hun eigen business wat zij kunnen bijdragen en waar voor hun de mogelijkheden liggen om deze doelgroep te voorzien en te binden aan Vught, al dan niet in onderlinge samenwerkingen. Dat de ontwikkelingen en kansen te over zijn werd op hilarische wijze duidelijk toen Leo Ketelaars de ondernemers meenam in zijn visie op “Retail 2030’. 

MKB Vught kan terugkijken op een zeer geslaagde avond die weer veel input heeft geleverd. Dat MKB Vught ‘on the Move’ is mag duidelijk zijn.

 

 
 
 
 

Bijeenkomst 16 juni 2016

Bijeenkomst 16 juni 2016 - Voor elkaar

MKB Vught wil hiermee de verbinding tussen de Vughtse ondernemers stimuleren en daarnaast steunen we hiermee ook het Kinderfonds Vught en UNICEF.
Tijdens de bijeenkomst is o.a. het befaamde haringvaatje worden geveild. Ook de opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel, dus bieden maar!

Uiteraard hadden we tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om met u te praten over alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn naar aanleiding van onze nieuwe koers.

 
 
 
 

Bijeenkomst 10 maart 2016 MKB Vught ON THE MOVE

Bijeenkomst 10 maart 2016 MKB Vught ON THE MOVE - Voor elkaar

Met deze slogan heeft MKB Vught afgelopen donderdag voor een goed gevulde zaal bij De Speeldoos de nieuwe plannen voor de positionering van MKB Vught gepresenteerd.

De plannen werden door de aanwezige ondernemers met enthousiasme ontvangen. Er is een vertaling gemaakt van de aanwezige behoefte bij ondernemend Vught welke de komende periode nader ingevuld zal gaan worden.

Zo zullen er diverse werkgroepen ingericht worden waarin belanghebbenden zitting kunnen hebben met hun specifieke kennis en ervaring m.b.t. lokale vraagstukken. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen binnen Vught met een minimale belasting voor de ondernemer. Bovendien zullen wij door kennis, kunde en ervaring te bundelen, een zeer sterke en slagvaardige partner worden voor Vught.

Met de grote opkomst van ondernemers kreeg het bestuur van MKB Vught bevestigd dat ondernemend Vught klaar is voor de nieuwe koers. MKB Vught on the move!

 


 

 
 
 
 

ledenbijeenkomst 26 november 2015

ledenbijeenkomst 26 november 2015 - Voor elkaar

Op donderdag 26 november jongstleden was de ledenbijeenkomst in restaurant 'In het Groene Woud'. Ton Peijnenburg had prima hapjes verzorgd en de opkomst was goed. Het is een interessante, resultaatgerichte en bovenal gezellige bijeenkomst.

Het thema van deze avond was "Vandaag begint de eerste stap naar morgen".

Ook voor MKB Vught zelf geldt dat vandaag de eerste stap naar morgen is en willen graag met de MKB leden de koers voor de aankomende jaren uitzetten zodat we meer en meer een onmisbare schakel voor ondernemers in Vught kunnen zijn.

Vandaar dat we deze avond met de ondernemers hebben gezocht naar de speerpunten voor MKB Vught en hoe we als vereniging en bestuur maximale resultaten kunnen bereiken.

Dank voor jullie input! De aankomende periode gaan we hier vol mee aan de slag!