U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

MKB Vught

MKB Vught vertegenwoordigt de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf binnen de gemeente Vught en heeft ca 80 leden in Vught en Cromvoirt.

MKB Vught is gesprekspartner voor de gemeente Vught voor alle bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen de gemeente.

Periodiek overlegt het bestuur met de wethouder Economische Zaken en betrokken ambtenaren. Het MKB bestuur neemt kennis van lopende en komende ontwikkelingen en stelt zaken aan de orde die het van belang acht voor de achterban.

In het bijzonder komt MKB Vught hierbij op voor vermindering van lokale regeldruk, het beperken van overlast bij openbare werken en het beperken van lokale lasten.

MKB Vught houdt gewoonlijk tweemaal per kalenderjaar een algemene ledenvergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd over bestede gelden en verrichte activiteiten. Daarnaast wordt aangegeven op welke activiteiten de komende periode de aandacht wordt gericht. Leden kunnen daaromtrent wensen kenbaar maken.

 De ledenvergaderingen worden gecombineerd met voordrachten van deskundige sprekers uit de bedrijfeconomische sector of uit de politiek. Zij belichten een specifiek en bij voorkeur actueel onderwerp en behandelen vragen van de leden over dat onderwerp.

Ook hecht MKB Vught grote waarde aan de onderlinge contacten van en met de aangesloten ondernemers.

MKB Vught spant zich in om haar bestaan, haar activiteiten en haar meerwaarde optimaal voor het voetlicht te brengen bij de Vughtse ondernemingen, onder meer via website, sociale media en overige publiciteitsuitingen.

MKB Vught is lokale partner van MKB Nederland en onderhoudt contacten met MKB Nederland.