U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkgroep N65/verdiept spoor

Werkgroep N65/verdiept spoor - Voor elkaar

 

Na jaren discussie zijn er oplossingen in zicht die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid, oversteekbaarheid en veiligheid van de drukke weg midden door Vught. De doorsnijding van Vught wordt deels ongedaan gemaakt. De rigoureuze maatregelen werpen voor ondernemend Vught veel vragen op zeker ook kansen.

 

Om er voor te zorgen dat ondernemend Vught gehoord wordt en daar waar mogelijk mee kan denken, adviseren en de belangen behartigd worden, is er een projectgroep opgericht die deelneemt in de verschillende overlegstructuren en waar ondernemers terecht kunnen met vragen en problemen.

Doordat er in de projectgroep leden zitten met verschillende belangen en vanuit een diversiteit aan branches is het mogelijk om vanuit een zo breed mogelijk perspectief het gesprek aan te gaan.

Deze groep: 

 

  • denkt mee over de procesinvulling binnen de gestelde randvoorwaarden
  • adviseert de projectleiding
  • toetst de zorgvuldigheid van het proces
  • brengt advies uit aan de staatssecretaris over het al dan niet zorgvuldig verlopen proces
  • is aanspreekpunt voor belanghebbenden
     

Gezien de duur van de werkzaamheden en de enorme impact op de dagelijkse gang van zaken in ons mooie Vught, is het belangrijk om al vroeg betrokken te zijn bij de planningen die gemaakt worden.

MKB Vught ziet het als haar taak om straks aan de ene kant zoveel mogelijk Vughtse ondernemers te laten participeren in de uitvoering van deze enorme klus en aan de andere kant de overlast zo klein mogelijk te laten zijn.

Sinds afgelopen januari is MKB Vught in de persoon van Leo ketelaars  vertegenwoordigd in de klankbordgroep PHS in Vught. PHS staat voor Programma Hoogfrequent Spoor

Binnen het MKB Vught hebben we een aantal mensen bereid gevonden om samen met Leo Ketelaars mee te denken over vraagstukken waar we later dit jaar mee te maken gaan krijgen wanneer de planningen concreter worden.

Deze mensen zijn:

 * Jan Jansen   waarnemend voorzitter MKB Vught

 * Miranda Daals  (Poelier Dekkers)

* Frederik van Leest ( eigenaar van De Rosier)

* Felix Lange ( manager Karwei Vught)

De bedoeling is dat tijdens de bijeenkomsten van deze 4 personen de plannen worden bekeken en tegen het licht worden gehouden om daarna eventuele vragen en opmerkingen in de klanbordgroep te gaan bespreken.

Op onze website kunt u als ondernemer nu al vragen en opmerkingen plaatsen die we in de diverse bijeenkomsten kunnen behandelen. Voor meer informatie over de laatste staus en overige informatiesites kunt u hier klikken.

 

Leo Ketelaars